Exhibitions

Past

Installation

Art Terms

Art Terms (아트텀스)

 

 

전시    제목   :  Art Terms 개관전

참여    작가   :  강영민, 강정헌, 강주리, 강준영, 구성수, 권기범, 권대훈, 권민호, 권혁, 김대수, 김동욱, 김선두,김세중, 김영진, 김용호, 김은형, 김정옥, 김정향, 김채원, 김철민, 김학제, 김호진, 꿈담, 나현, 노상준, 노해율, 라선영, 라유슬, 밀라 라이츠, 박선기, 박성수, 박성수, 박지현, 박희섭, 빠키, 성상은, 손현수, 송은영, 신선주, 신창용, 신철, 심현희, 아트놈, 안웅철, 오용석, 오인숙, 우국원, 윤가림, 이관우, 이기일, 이길래, 이동근, 이상용, 이선민, 이예린, 이정록, 이지현, 이태수, 이호진, 임소담, 임주연, 임지빈, 장성은, 장현주, 장현주, 전병철, 정세라, 정재호, 정정엽, 정직성, 정현, 조해영, 주세정, 진기종, 진민욱, 찰스장, 최광호, 최종운, 하태범, 한지석, 허윤희, 홍수연, 홍승표, 황선희, 황하영

전시    기간   :  2018. 12. 21(금) – 2019. 06. 21(금)

전시오프닝  :  2018. 12. 20(목) 6 : 00pm

전시    장소   :  서울특별시 용산구 이태원로 42길 56 (B1-3F)

관람    안내   :  화요일 - 일요일 11:00am -7:00pm / 매주 월요일 휴관 / 무료관람

• Title   : Art Terms Opening Exhibition

• Artists : An Woongchul, Artnom, Bahk Seonghi, Chang Hyunjoo, Chang Sungeun, Charles Jang, Cho Haeyoung, Choi Chongwoon, Choi Gwangho, Chung Hyun, Ha Taebum, Han Jisoc, Hong Seungpyo, Hong Sooyeon, Huh Yunhee, Hwang Hayoung, Hwang Sunhee, Im Jibin, Jang Hyunjoo, Jeon Byungcheol, Jeong Sera, Jeong Zikseoung, Jin Minwook, Jung Jaeho, Jung Jungyeob, Kang Joolee, Kang Junghun, Kang Junyoung, Kang Youngmin, Kim Chaewon, Kim Chulmin, Kim Daesoo, Kim Dongwook, Kim Eunhyung, Kim Hakj, Kim Hojin, Kim Jeonghyang, Kim Jungok, Kim Seajoong, Kim Sundoo, Kim Yongho, Kim Youngjin, Kkoomdam, Koo Sungsoo, Kwon Daehun, Kwon Hyuk, Kwon Kibeom, Kwon Minho,, Lee Donggeun, Lee Gilrae, Lee Hojin, Lee Jeongok, Lee Jihyun, Lee Kiil, Lee Kwanwoo, Lee Sangyong, Lee Sunmin, Lee Taesoo, Lee Yeleen, Lim Sodam, Mila Lights, Na Hyun, Noh Haeyul, Oh Insook, Oh Yongseok, Park Heeseo, Park Jihyun, Park Sungsoo, Park Sungsu, Rha Yooseul, Roh SangJun, Sara Joo, Shin Changyong, Shin Cheol, Shin Sunjoo, Sim Hyunhyee, Son Hyunsoo, Song Eunyoung, Sun Lah, Sung Sangeun, Vakki, Woo Kukwon, Yim Juyoun, Yoon Kalim, Zin Kijong

• Date                     :  2018. 12. 21(Fri) – 2019. 06. 21(Fri)

 

• Opening Reception  :  2018. 12. 20(Thu) 6 : 00pm

• Address                 :  56, Itaewon-ro 42-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea (B1-3F)

• Opening hours        :  Tue - Sun 11:00am -7:00pm / Closed Monday / Free admission